Otvaranje Međunarodnog glazbenog festivala Dubrovnik u pozno ljeto 26.8.2017.

Otvaranje Međunarodnog glazbenog festivala Dubrovnik u pozno ljeto _4 DSO,
Christoph Campestrini,
Oratorijski zbor crkve sv. Marka,
Dubrovački komorni zbor,
Christoph Campestrini dirigent,
Monika Cerovčec sopran,
Leon Košavić tenor