DSO, Campestrini i Gjoshevska u Dvoru

U sklopu Međunarodnog glazbenog festivala Dubrovnik u pozno ljeto, u utorak je koncert održao Dubrovački simfonijski orkestar kojim je dirigirao maestro Christoph Campestrini, dok je kao solistica nastupila makedonska pijanistica Marija Gjoshevska. Na koncertu su izvedena djela W. A. Mozarta: Figarov pir, predigra;a  Koncert za klavir i orkestar u d molu i Simfoniju br. 36 u C duru, izvela je Marija Gjoshevska.

 Dubrovački vjesnik

Read more