Dubrovačke ljetne igre

11.8. subota
Knežev dvor u 21.30 sati
Dubrovački simfonijski orkestar
Tibor Bogányi, dirigent (Mađarska)
Marin Maras, violina

Z. Kodaly                     Plesovi iz Galante
S. Barber                     Koncert za violinu i orkestar, op. 14
F.B. Mendelssohn        Simfonija br. 5 u D duru, op. 107 'Reformacijska'

VIŠE INFORMACIJA