Dubrovačke ljetne igre

12.8. Ponedjeljak
Knežev dvor u 21.30 sati
Dubrovački simfonijski orkestar
Ivo Lipanović, dirigent
Katarina Kutnar, violina

P. I. Čajkovski                         Violinski koncert u D duru, op. 35 
L. van Beethoven                Simfonija br. 3 u Es duru, op.55 'Eroica'

Više informacija na linku, http://www.dubrovnik-festival.hr/hr/program/dubrova%C4%8Dki-simfonijski-orkestar-ivo-lipanovi%C4%87-dirigent-katarina-kutnar-violina