Gudački komorni orkestar DSO-a

13.8. Četvrtak
Knežev dvor u 21.30 sati

Gudački komorni orkestar Dso-a
Đana Kahriman, umjetničko vodstvo i violina
Vid Veljak, violončelo

G. Holst                         Suita Sv. Pavla, op. 29
J. Haydn                        Koncert za violončelo i orkestar, br. 2 u D-duru
P.I. Čajkovski              Serenada za gudače u C-duru, op. 48

ulaznice.hr