Dubrovačke ljetne igre

18.8. Petak
Knežev dvor u 21.30 sati
Dubrovačke ljetne igre

DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR
JÁNOS KOVÁCS dirigent
NIKOLA FABIJANIĆ saksofon

 

D. Detoni: Zaboravljene muzike
P. Obradović: Bird Concerto za saksofon i orkestar - praizvedba
J. Haydn: 104. simfonija u D duru