Orlando Furioso

6.6. Utorak
Umjetnička galerija u 21 sat
Gudački komorni sastav DSO-a
Dmitry Sinkovsky, violina i umjetničko vodstvo
Mark Thomas, narator

 
A. Vivaldi    Četiri godišnja doba

 ulaznice.hr