Koncert s učenicima Umjetničke škole Luke Sorkočevića

03.03. Petak
Revelin u 20 sati
Koncert s mladim glazbenicima Umjetničke škole Luke Sorkočevića

Dubrovački simfonijski orkestar
Slobodan Begić, dirigent

ulaznice.hr