Gudački komorni orkestar i Marko Genero

17.03. Petak
Katedrala u 20 sati
Gudački komorni orkestar DSO-a
Marko Genero, viola i umjetničko vodstvo

J.S. Bach          Brandenburški koncert br. 3 u G duru, NWV 1048
J. Chr. Bach      Koncert za violu i gudački orkestar
A. Vivaldi           Concerto Grosso u g molu, RV 578
B. Britten           Lachrymae za violu i orkestar  

ulaznice.hr