Dive u Sv. Vlahu

29.01. Nedjelja u 19 sati
Crkva Sv. Vlaha
Festa Dubrovnik
Dive u Sv. Vlahu
Jeanette Roeck, Diana Hilje, Ilijana Korać Teklić, Andrea Marić

A. Vivaldi: Sinfonia iz opere „Il Farnace“, uvertira RV 711 / overture
A. Vivaldi: Domine Deus iz „Glorie u D duru“ RV 589 / Jeanette Roeck
W. A. Mozart: Arija „Deh vieni, non tardar“, iz opere Figarov pir / Andrea Marić
F. Schubert: Ave Maria / Ilijana Korać
G. F. Händel: Arija „Priva son d'ogni conforto“ iz opere „Julije Cezar“ / Diana Hilje
L. Sorkočević: Simfonija br. 3 u D duru / Symphony No. 3 in D major
G. F. Händel: Arija „Lascia ch'io pianga“ iz opere Rinaldo / Jeanette Roeck
Ch. Gluck: Arija „O del mio dolce ardor“ iz opere „Paris i Helena“ / Diana Hilje
W. A. Mozart: Exultate, jubilate / Ilijana Korać