Gudački kvartet DSO-a, klapa Cavtajke, Đive Kušelj, flauta

09.05. Utorak
Umjetnička galerija u 21 sat
Klapa Cavtajke
Gudački kvartet DSO-a
Đive Kušelj, gost / flauta


Tradicionalna glazba 
W.A. Mozart

 ulaznice.hr