Dubrovačko glazbeno proljeće

18.04. Utorak
Crkva Male braće u 20.30 sati
Dubrovački simfonijski orkestar
Aljoša Jurinić, klavir


S. Prokofjev       Koncert za klavir i orkestar br. 2 u g molu, op. 16
R. Schumann    Simfonija br. 4 u d molu, op. 120

 ulaznice.hr