Dubrovačko glazbeno proljeće

21.04. Petak
Katedrala u 20.30 sati
Tomislav Fačini, dirigent
Hiwote Tadesse, viola

W.A. Mozart       Serenada za puhače u c molu, K. 388
B. Bersa             Idila
B. Bartok            Koncert za violu i orkestar

ulaznice.hr