Dubrovnik i sv. Vlaho u riječi i glazbi dubrovačkih autora

24.02. Petak
Crkva Male braće u 20 sati

Dubrovnik i sv. Vlaho u riječi i glazbi dubrovačkih autora
Dubrovački simfonijski orkestar
Mješoviti zbor Libertas
Viktor Lenert, dirigent
Slobodan Begić, dirigent
Anis Končić, violina
Klapa Kaše
Klapa Subrenum
Sebastijan Vukosavić, narator

Na programu su djela: Jordana Kuničića, Franca Lederera, Ludomira Rogovskog, Blagoja Berse, Marija Nardellija,
Vicka Dragojevića, Rade degl'Ivelija, Davora Mojaša, Luka Paljetka...


SLOBODAN ULAZ