Violina Brilliante

30.8. Četvrtak
Knežev dvor u 21 sat
Off program
Recital
Violina Brillante, najbolji mladi solisti
Koncert organiziran u suradnji s Laus Akademijom Dubrovnik

Read more