Završni koncert godine Orlanda

15.12. nedjelja
Kazalište Marina Držića u 19.30 sati
Dubrovački zimski festival
Završni koncert povodom Orlandove 2019
Dubrovački simfonijski orkestar i gosti
Marc Tardue, dirigent (SAD)
Nikoleta Ivanković, dječji glas
Nila Miličić Vukosavić, voditeljica
Sebastijan Vukosavić, voditelj

Koncert organiziran u suradnji s Gradom Dubrovnikom

Read more