Dubrovačke ljetne igre

20.7. Subota 
Knežev dvor u 21.30 sati
Dubrovačke ljetne igre


Dubrovački simfonijski orkestar
Franz Anton Krager, dirigent (SAD)
Hakan Hardenberger, trublja

Read more