Komorna glazba

8.9. Utorak
Knežev dvor u 21 sat
Komorna glazba
Dan Zhu, violina (Kina)
Marko Genero, viola
Solisti festivala i glazbenici iz DSO-a

Recital

10.9. Četvrtak
Knežev dvor u 21 sat
Recital