Dubrovačke ljetne igre

11.7. Subota
Držićeva poljana u 21.30 sati
Dubrovački simfonijski orkestar
Tomislav Fačini, dirigent 
Oratorijski zbor sv. Marka "Cantores sancti Marci"

Margareta Klobučar, sopran
Martina Gojčeta, alt
Roko Radovan, tenor
Goran Jurić, bas

Read more