Božićni koncert

27.12. Nedjelja
Franjevačka crkva u 20 sati
Božićni koncert
Dubrovački solisti, klape i zborovi