Laus Akademija Dubrovnik

31.8. Utorak               
Knežev dvor u 21 sat
Polaznici Laus Akademije

Koncert u suradnji s Laus Akademijom

ulaznice.hr