Dodjela Nagrade Ivo Dražinić

31.8. Utorak               
Knežev dvor u 21 sat
Koncert u suradnji s Laus Akademijom
Dodjela nagrade Ivo Dražinić

Koncert u suradnji s Laus Akademijom

ulaznice.hr