Koncert osnivača glazbene mladeži Dubrovnik

25.6. Petak
Knežev dvor u 21 sat
Komorna glazba
Koncert osnivača glazbene mladeži Dubrovnik
Marijana Bačelić, flauta
Vesna Palčok, violina

Jakov Sekula, violina
Paula Jadrušić, klavir


Gosti: Iva Nodilo, violončelo
           Lovro Marković, violončelo
           Đive Ćatić, violončelo
           Elizabeta Adžaga, klavir
           Alberto Frka, klavir

J. F. Dotzauer                     Šest komada za tri violončela, br. 1, op. 104
D. Šostakovič                     Pet komada za violinu, flautu i klavir
G. F. Händel                        Sonata za violinu i continuo u g-molu, HWV 368
F. Chopin                              Barkarola u Fis-duru, op. 60
H. Wienawski                   Briljantna poloneza br. 2 u A-duru, op. 21
R. Muczynski                    Sonata za flautu i klavir, op. 14

ulaznice.hr