Ivan Hut, dirigent - Matija Novaković, fagot

12.10. Utorak               
Knežev dvor u 21 sat
Komorni orkestar DSO-a
Baroque and beyond
Ivan Hut, dirigent
Matija Novaković, fagot

 J.M. Stratik                            Simfonija za gudače
A. Vivaldi                               Koncert za fagot i gudače u e molu, RV 484
J.S. Bach                                 Branderburški koncert br. 3 u G duru, BWV 1048

ulaznice.hr