Jasminka Stančul, klavir - Frano Matušić, gitara

14.9. Utorak               
Knežev dvor u 21 sat
Komorna glazba
Gudački kvartet DSO-a
Jasminka Stančul, klavir (Austrija)
Frano Matušić, gitara

L. Boccherini                          Koncert za gitaru i orkestar u E duru

 

ulaznice.hr