DSO - Uroš Lajovic, dirigent

21.5. Petak
Knežev dvor u 21 sat
Dubrovački simfonijski orkestar
Uroš Lajovic, dirigent (Slovenija)

F. Parač                 Muzika za gudače
W. A. Mozart        Serenada br. 7 u G duru, KV 250

ulaznice.hr