Maškarani koncert

27.2. Nedjelja
Dubrovački karnevo 2022.
Maškarani koncert
B&P (Brass & Percussion) septet DSO-a
Vid Veljak, violončelo

N. Kalogjera / arr. Damir Butigan                                               Maškare 
N. Rota / arr. Jean Brouquières / Damir Butigan                 Huit et Demi  
Tradicionalna / Damir Butigan                                                    Poletjele Bijele Vile 

Tradicionalna / Damir Butigan                                                    Zelena naranča
Tradicionalna / Damir Butigan                                                    Potkolo Blues  
P. Skoumal / arr. Damir Butigan                                                   A Je To (Pat & Mat) 
Traditional / arr. Damir Butigan                                                Voodoo 

Koncert organiziran u suradnji s Gradom Dubrovnikom i Turističkom zajednicom grada Dubrovnika.