Komorna glazba

15.6. Utorak
Knežev dvor u 21 sat
Komorna glazba
Puhački kvintet DSO-a
Stefani Grbić, klavir

 J. Ch Bach                           Kvintet u B duru
J. M. Damase                       Dix -Sept varijacije za puhački kvintet
N. Rimsky Korsakov         Kvintet za klavir i puhače u B duru

ulaznice.hr