Gudački sastav Dso-a

6.6. Subota
Ispred Kneževa dvora u 11 sati
Gudački komorni ansambl Dso-a
Mirabai Weismehl Rosenfeld, violina i umjetničko vodstvo 

L. Sorkočević             Simfonija br. 3 u D-duru
J.S. Bach                    Izbor korala iz Muke po Ivanu, BWV 245
G.F. Handel                 Suita u G duru, Op. 6, No. 1, BWV 319
E. Elgar                       Serenada za gudače u e-molu, op. 20

U sklopu projekta “Kultura u điru”