Predavanje o Tinu Pattieri i Festivalu opernih arija 'Tino Pattiera'

30.6. Utorak
Lazareti, lađa 5 u 20 sati
Predavanje o Tinu Pattieru i Međunarodnom festivalu opernih arija 'Tino Pattiera'
Vido Peručić, predavač
Franica Vidović, predavač
Denis Ajduković, predavač

Ulaz slobodan

Suradnja s Lazaretima - kreativna četvrt Dubrovnika