Naira Asatryan, klavir

9.10. Subota
Knežev dvor u 20 sati
Recital
Naira Asatrian, klavir

 

F. Chopin                Balada br. 1 u g-molu, op. 23
                                Balada br. 2 u F-duru, op. 38
                               Balada br. 3 u As-duru, op. 47
                               Balada br. 4 u f-molu, op. 52

Donacijski koncert

Prihod od ulaznica namijenjen Društvu distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Dubrovačko neretvanske županije.

 

 ulaznice.hr