Tomislav Fačini

Tomislav Fačini (1975.), od 2014. godine honorarno je obavljao poslove glavnog dirigenta DSO-a, a danas je gost dirigent. 

Read more

Pavle Dešpalj, počasni dirigent DSO-a

Pavle Dešpalj, dirigent (1934.), jedan od najuglednijih hrvatskih dirigenata, prve je poduke iz glasovira, violine, kompozicije i dirigiranja dobio još kao dječak od oca, skladatelja i dirigenta Šime Dešpalja u Zadru. Diplomirao je kompoziciju u razredu Stjepana Šuleka na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji. Godine 1962. postao je šef dirigent Simfonijskog, te 1963.

Read more

Christoph Campestrini

Austrijskog dirigenta Christopha Campestrinija definira bogata glazbena tradicija njegove domovine, kao i kozmopolitsko obrazovanje koje je dobio tijekom svojih formativnih godina u New Yorku. Studirao je dirigiranje, kompoziciju, filozofiju i jezike na Juilliard School i na Sveučilištu Yale.

Read more