Javna nabava

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi ("N.N. 90/11") ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dubrovački simfonijski orkestar ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).


PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA U DUBROVAČKOM SIMFONIJSKOM ORKESTRU

preuzmi obrazac

Registar ugovora nabave DSO

Pregled objavljenih registara ugovora

Registar ugovora jednostavne nabave u 2017.g.

preuzmi obrazac


Pregled objavljenih planova nabave


Plan nabave za 2018. g.

preuzmi plan

Rebalans plana nabave za 2018. g.

preuzmi plan

Rebalans 2 plana nabave za 2018. g.

preuzmi plan


Plan nabave za 2017. g.

preuzmi plan

Rebalans plana nabave za 2017. g.

preuzmi plan