Javna nabava

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi ("N.N. 90/11") ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dubrovački simfonijski orkestar ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).


PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA U DUBROVAČKOM SIMFONIJSKOM ORKESTRU

preuzmi obrazac

Registar ugovora nabave u 2018.g.

preuzmi obrazac

Update registra ugovora nabave u 2018.g.

preuzmi obrazac

Registar ugovora jednostavne nabave u 2017.g.

preuzmi obrazac


Plan nabave za 2018. g.

preuzmi plan

Rebalans plana nabave za 2018. g.

preuzmi plan


Plan nabave za 2017. g.

preuzmi plan

Rebalans plana nabave za 2017. g.

preuzmi plan