DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR

N A T J E Č A J

za radno mjesto na određeno puno radno vrijeme
zamjena do povratka zaposlenice na rad

Temeljem Statuta, Pravilnika o radu i Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada
DSO-a, raspisuje natječaj za

 

VODITELJ PROPAGANDE, ADMINISTRATOR
jedan izvršitelj/ica

Read more

DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR

raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto radnika – umjetnika (m/ž)

 

  1. I VIOLINA, tutti – (1) na neodređeno puno radno vrijeme
  2. VOĐA II VIOLINA – (1) na neodređeno puno radno vrijeme

UVJET: završena Muzička akademija – (VSS) magistar muzike

Read more