100 godina od smrti C. Debussyja

23.3. 2018. petak
Galerija Dulčić Masle Pulitika u 20 sati
100 godina od smrti C. Debussyja
Gudački kvartet DSO-a
Ivana Jelača, klavir
Antonea Gjaja Kocković, flauta
Organizatori: Sve ostalo je glazba, Dubrovački simfonijski orkestar i Umjetnička galerija Dubrovnik u suradnji s Francuskom alijansom Dubrovnik

 
Slobodan ulaz