Koncert sa mladim glazbenicima Umjetničke škole Luke Sorkočevića s DSO-om

12.3. Petak
Revelin u 20 sati
Slobodan Begić, dirigent
Koncert sa mladim glazbenicima Umjetničke škole Luka Sorkočević

 OTKAZANO