Koncert sa mladim glazbenicima Umjetničke škole Luke Sorkočevića s DSO-om

12.3. Četvrtak
Revelin u 11.30 sati
Dubrovački simfonijski orkestar
Orkestar Umjetničke škole Luke Sorkočevića
Slobodan Begić, dirigent
Đive Ćatić, violončelo
Paula Ćatić, violina
Iva Nodilo, violončelo
Nika Vidojević, flauta
Lovro Marković, violončelo

R. Matz                            Humoreska
A. Arcidiacono               Varijacije
G. Goltermnn                 Koncert u h-molu br. 3, op. 51
W.A. Mozart                   Rondo u D-duru
R. Matz                          Elegija


Koncert sa mladim glazbenicima Umjetničke škole Luke Sorkočevića