Radost svijetu

27.12. petak
Crkva Male braće u 20 sati
Radost svijetutradicionalne božićne pjesme i napjevi

SUDJELUJU
Dubrovački simfonijski orkestar
Mješoviti zbor Libertas
Dubrovački komorni zbor
Zbor Blasius
Mješoviti katedralni zbor
Klapa Kaše
Klapa Kolafjaka
Marija Kristina Tomić, sopran
Paulina Đapo, sopran
Laura Hladilo Kocković, mezzo-sopran

DIRIGENTI
Maja Marušić
Viktor Lenert
Frano Krasovac

ULAZ SLOBODAN