Završni koncert godine Orlanda

15.12. nedjelja
Kazalište Marina Držića u 19.30 sati
Dubrovački zimski festival
Završni koncert povodom Orlandove 2019
Dubrovački simfonijski orkestar i gosti
Marc Tardue, dirigent (SAD)
Nikoleta Ivanković, dječji glas
Nila Miličić Vukosavić, voditeljica
Sebastijan Vukosavić, voditelj

Koncert organiziran u suradnji s Gradom Dubrovnikom

 

B. Papandopulo                       Hommage a Sorkočević, 1. stavak
L. Sorkočević                           Simfonija br. 3 u D duru
A. Dvořák                                 Legende, op. 59, B. 122, izbor
D. Bobić                                   Orlando, (praizvedba)
Trad. / arr. D. Butigan            Dubrovačka kontradanca
D. Butigan                              Orlando 600 (praizvedba)
L. Ivanković                            Orlando, vitez Grada