DSO- Marc Tardue, dirigent - Dan Zhu, violina

3.9. Petak
Ispred Kneževa dvora 
9. Međunarodni glazbeni festival 'Dubrovnik u pozno ljeto'
Dubrovački simfonijski orkestar
Marc Tardue, dirigent (SAD)
Dan Zhu, violina (Kina)

L. van Beethoven             Koncert za violinu i orkestar u D duru, op. 61
                                                 Simfonija br. 1 u C duru, op. 21  
                     

ulaznice.hr