Jasminka Stančul, klavir - Frano Matušić, gitara

14.9. Utorak               
Knežev dvor u 21 sat
9. Međunarodni glazbeni festival 'Dubrovnik u pozno ljeto'

Komorna glazba
Gudački kvartet DSO-a
Jasminka Stančul, klavir (Austrija)
Frano Matušić, gitara

L. Boccherini                         Gitarski kvintet u e molu, G. 451
A. Dvořák                            Klavirski kvintet br. 2 u A duru, op. 81 'Bečki'

OTKAZANO 

 

ulaznice.hr