DSO - Ivan Hut, dirigent - Ivan Vihor, klavir

17.9. Petak
Ispred Kneževa dvor u 21 sat
9. Međunarodni glazbeni festival 'Dubrovnik u pozno ljeto'

Dubrovački simfonijski orkestar
Dodjela nagrade Ivo Dražinić
Ivan Hut, dirigent

Ivan Vihor, klavir

L. Janáček                        Suita za gudače
F. Listz                              Totentanz - Paraphrase uber Dies Irae, S. 126
J. Suk                                Serenada za gudače

Koncert organiziran u suradnji s Laus akademijom Dubrovnik.

ulaznice.hr