Naira Asatryan, klavir

22.9. Utorak
Knežev dvor u 21 sat
Naira Asatryan, klavir
Koncert posvećen 250. godišnjici rođenja L. van Beethovena

 L. van Beethoven                    Sonata br. 14 u cis molu, op. 27 ‘Mjesečeva’                                                       
                                                         Sonata br. 8 u c-molu, op.13 ‘Patetična’
                                                         Sonata br. 2 u d-molu, op. 31' Oluja'

Donacijski koncert

Prihod od ulaznica namijenjen je kupnji uređaja za dezinfekciju zraka za Odjel pedijatrije OB Dubrovnik

ulaznice.hr