Operne dive u Sv. Vlahu

25.1. nedjelja
Crkva sv. Vlaha u 19 sati
Operne dive u Sv. Vlahu
Gudački kvintet Dubrovačkog simfonijskog orkestra
Jelena Štefanić, sopran
Tanja Ruždjak, sopran
Diana Hilje, mezzosopran
Terezija Kusanović, mezzosopran
Alberto Frka, klavir

Organizator: Festa Dubrovnik
Slobodan ulaz

C. Saint-Saëns Ave Maria, duet             Jelena Štefanić i Diana Hilje
G. Rossini
Canzone del salice, arija Desdemone  iz opere Otello          Jelena Štefanić
V. Bellini  
       Recitativ i arija Romea, iz opere  I Capuleti ed I Montecchi     Diana Hilje
V. Bellini
O quante volte, arija Giuliette iz opere I Capuleti ed I Montecchi       Tanja Ruždjak
Ch. Gounod
  O Divine Reedeemer! (Repentir)     Terezija Kusanović
D. Pejačević
Ave Maria   Diana Hilje
J. Haydn
Serenada
Đ. Jusić    Oče naš Terezija Kusanović
J. S. Bach/ Ch. Gounod
Ave Maria  Tanja Ruždjak
W. Gomez
Ave Maria      Terezija Kusanović
W. A. Mozart    
     Alleluia, iz moteta Exsultate Jubilate   Jelena Štefanić
R. degl' Ivellio/ V. Vilić
Himna Sv. Vlaha