Festa od klapa

23.1. Četvrtak
Kazalište Marina Držića u 20 sati
Festa od klapa
Kvartet Dubrovačkog simfonijskog orkestra

Organizator: Festa Dubrovnik