Gudački kvartet DSO-a

9.7. utorak
Dom Marina Držića u 20.30 sati
Otvaranje izložbe Iva Grbića
Gudački kvartet DSO-a

L. Sorkočević, Đ. Jusić

Suradnja s Domom Marina Držića, Umjetničkom galerijom Dubrovnik i Dubrovačkim ljetnim igrama