Božićni koncert

27.12. Nedjelja
Franjevačka crkva u 20 sati
Božićni koncert
Komorni sastav DSO-a
Viktor Lenert, dirigent