Koncert u povodu  Dana Dubrovačko - neretvanske županije

11.5. Utorak
Ispred Kneževa dvora u 21 sat
Koncert u povodu  Dana Dubrovačko - neretvanske županije
Komorni orkestar DSO-a
Koncert s mladim glazbenicima Umjetničke škole Luke Sorkočević
Slobodan Begić, dirigent
Martin Hazdovac, tenor
Luka Šerić, tenor
Lucija Perkić, flauta
Nevia Miloslavić, flauta
Nika Vidojević, flauta
Livia Glavinović, oboa
Bruna Butigan, violončelo
Elza Filipović, violončelo
Donatella Ivulić, violina

G. Sarti                       Fra i due litiganti il terzo gode
G.F. Händel              Rinaldo
J.S. Bach                    Orkestralna suita br. 2 u h molu
C. Stamitz                 Koncert za flautu i orkestar u G duru
A. Vivaldi                  Koncert za 2 flaute br. 2 u C duru, op. 47, RV 533
J. Haydn                     Koncert za obou u C duru
J. Tkalčić                   Sanjarenje
J. Haydn                     Koncert za violončelo u C duru
B. Bartok                   Rumunjski plesovi

ulaznice.hr