Stradun Classic: DSO / M. Tardue, dirigent / Marija Pavlović, klarinet / Radovan Vlatković, rog

15.5. Subota
Snimka koncerta 11.10.2019.

Emitiranje na  DUTV-u u 22 sata

Dubrovački simfonijski orkestar
Marc Tardue, dirigent
Marija Pavlović, klarinet
Radovan Vlatković, rog

 
W.A. Mozart           Koncert za hornu i orkestar br. 3 u Es duru, K. 447
                                      Koncert za klarinet i orkestar u A duru, KV 622
                                     Simfonija br. 40 u g molu, K. 550