Koncert u povodu Feste sv. Vlaha i Dana grada Dubrovnika

1.2. 2018. Četvrtak
Katedrala Gospe Velike u 20 sati
Koncert u povodu Feste sv. Vlaha i Dana grada Dubrovnika
Dubrovački simfonijski orkestar
Dubrovački komorni zbor

Frano Krasovac, dirigent
Tomislav Tukša, tenor
Flaka Goranci, mezzosopran i sopran

G. Caccini             Ave Maria
A. Vivaldi              Gloria, Domine Deus
L. Sorkočević       Simfonija br. 4
W. A. Mozart        Laudamus te, iz mise u c molu
J. Haydn              Simfonija br. 30 u C duru 'Alleluja', Hob. I:30
-                           O sveti Vlaho
T. Resti                Salutis aram Blasius
                            Svoj oltar Vlaho podiže
W.A. Mozart        Ave verum corpus, K. 618
J. Degl'Ivellio       Himna Sv. Vlaha

Koncert u suradnji s Austrijskim kulturnim Forumom i
Hrvatsko-austrijskim društvom Dubrovnik

 
Ulaz slobodan