Sušaonica M.U.Z.A. - edukativni koncerti

8 i 9.2. 2018. četvrtak i petak
Ljetnikovac Bunić-Kaboga u 11.30 i 12.30 sati
Gudačk komorni orkestar DSO-a
Ivana Jelača, klavir
Razvoj dubrovačkog orkestra i prvi hrvatski simfoničar
Luka Sorkočević i prijatelji

U suradnji s Gradom Dubrovnikom i zakladom Caboga-Stiftung.